รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก

 

The biggest auction ever held in Thailand
Rare Stamps - Coins - Banknotes & Collectibles / แสตมป์ เหรียญ ธนบัตร และสิ่งสะสมที่หายาก

Narai Hotel - Ayudhya Room, Silom Rd., Bangkok
ณ. โรงแรมนารายณ์ - ห้องอยุธยา ถ.สีลม กรุงเทพฯ

Auction Date: 2nd December at 10.30 am & 3rd December 2017 at 9.30 am
วันประมูล: วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม เวลา 10.30น. และ วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30น.

Viewing arrangements at / ตรวจสอบสินค้าได้ที่
Narai Hotel -Ayudhya Room 30th November - 1st December at 10.30-19.00
โรงแรมนารายณ์ - ห้องอยุธยา วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม เวลา 10.30–19.00 น.

Viewing at our office by appointment only / กรุณานัดเวลาหากต้องการดูสินค้าที่ สนง. ของบริษัทฯ
Catalogue price: 1500 Baht within Thailand, oversea airmail €35, or you may print catalogue on-line here
แคตตาล็อค ราคา 1500 บาทพร้อมค่าจัดส่งในประเทศ €35 พร้อมค่าจัดส่งต่างประเทศ หรือท่านสามารถพิมพ์เอง ที่นี้

Featuring: Featuring wide range of area over 2,000 lots with starting prices over 20,000,000 THB. (€500,000) including the hottest tropic on the market with over 1,000 lots "Collectibles in the Reign of King Bhumibol".

Stamps: Large selection of postal history including basic issues, rare postal rates, imperforated, double printings, mis-printing, omitted, mis-perf. Excellent ranges of important basic issues in singles and multiples from early 1st issues collections, modern full sheets. Excellent range of Rama IX issues with proofs, specimen, error, imperfs, good ranges of full sheets, large selection of dealer’s lot.

Thai Banknotes: Large selection all series specimen, proofs etc., including, several better selection uniface note, all series of type notes, very good solid lucky numbers 111111 till 999999 and complete set from, wide range of original packs of 100, rare prefixes & signatures, excellent comprehensive of King Rama IX series.

Thai Coins – Medals & Orders: Excellent collection of early gold & silver coins, large selection modern original sealed sacks. Rare King Chulalongkorn medals & decorations.

Budhha Amulets - Statues: Large selection popular amulets various masters, mixture lots and various casting alloy images.

Foreign Stamps: Large selection better PRC sets, world thematic collections and numerous dealer’s lot from A-Z.

Foreign Banknotes: Large selection of Chinese high graded notes, Asian items Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Setllement, Vietnam, Indo-China: Very good ranges of European notes including numerous proof notes etc.

Foreign Coins – Medals & Orders: Chinese Imperial and large modern gold coins including gold & silver etc. Excellent ranges of Chinese sycee: Asian items including Singapore, Malaysia, Hong Kong, India, Straits Settlement, Indochina etc.

Pod Duang(bullet money) and other ancient coins: Large selection of Pod Duang silver and gold from Sukhothai to early Rattanakosin period, northeastern & northern ancient money, gambling tokens collections.

Artifacts – Antique – Benjarong – Chinese Blue & White – Silverware - Paintings: excellent selection of Rare Chakri, Benjarong bowls, trays, dish, pots, bowls, nut betal set, selection of China blue & white porcelain from all period, excellent selection of Niello and Silverware.

Session 1: THAI PHILATELY - แสตมป์ไทย
Saturday 2nd December 2017 at 10.30 a.m. / วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 1 DOCUMENTS, BOOK, etc. เอกสาร หนังสือ และอื่นๆ 1-74 Print this section catalogue
SECTION 2 REVENUES อากรแสตมป์ 75-96 Print this section catalogue
SECTION 3 RAMA V (1868-1910) รัชกาลที่ 5 (2410-2453) 97-243 Print this section catalogue
SECTION 4 POSTMARKS & CANCELLATIONS ตราประทับ 244-264 Print this section catalogue
SECTION 5 RAMA VI (1910-1925) รัชกาลที่ 6 (2453-2468) 265-292 Print this section catalogue
SECTION 6 RAMA VII (1925-1933) รัชกาลที่ 7 (2468-2476) 293-311 Print this section catalogue
SECTION 7 RAMA VIII (1933-1946) รัชกาลที่ 8 (2476-2489) 312-334 Print this section catalogue
SECTION 8 MODERN ERRORS (1947-present) แสตมป์ตลก (2490-ปัจจุบัน) 335-372 Print this section catalogue
SECTION 9 RAMA IX (1947-present รัชกาลที่ 9 (2489-ปัจจุบัน) 373-530 Print this section catalogue
SECTION 10 STAMP MIXED LOTS ายการสแตมป์รวม 531-566 Print this section catalogue

Session 2: THAI BANKNOTES - ธนบัตรไทย
Saturday 2nd December 2017 at 2.00 p.m. / วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 11 BANKNOTE SERIES I - VIII ธนบัตร รุ่น 1 - 8 657-718 Print this section catalogue
SECTION 12 BANKNOTE NUMBER ONE ธนบัตร หมายเลข 1 719-750 Print this section catalogue
SECTION 13 BANKNOTE SERIES IX - XV ธนบัตร รุ่น 9 - 15 751-887 Print this section catalogue
SECTION 14 COMMEMORATIVE BANKOTES ธนบัตรที่ระลึก 888-912 Print this section catalogue
SECTION 15 SOLID, LUCKY NUMBERS เลขตอง เลขสวย 913-965 Print this section catalogue
SECTION 16 ERRORS NOTES ธนบัตรตลก 966-993 Print this section catalogue
SECTION 17 SPECIMENT NOTES ธนบัตรตัวอย่าง 994-1012 Print this section catalogue
SECTION 18 BANKNOTE MIXED LOTS รายการธนบัตรรวม 1013-1038 Print this section catalogue

Session 3: FOREIGN COINS - BANKNOTES - STAMPS - BONDS - เหรียญ - ธนบัตร - แสตมป์ - พันธบัตรต่างประเทศ
Sunday 3rd December 2017 at 9.30 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 19 FOREIGN COINS เหรียญต่างประเทศ 1039-1234 Print this section catalogue
SECTION 20 FOREIGN BANKNOTES ธนบัตรต่างประเทศ 1235-1301 Print this section catalogue
SECTION 21 FOREIGN STAMPS แสตมป์ต่างประเทศ 1302-1330 Print this section catalogue
SECTION 22 BONDS, WARRANTS CERTIFICATES พันธบัตร และ เอกสาร 1331-1378 Print this section catalogue

Session 4: POD DUANG - ANCIENT MONEY - BUDDHA AMULETS - ARTIFACTS - THAI GOLD COINS -
พดด้วง - เงินโบราณ - พระเครื่อง - พระพุทธรูป - เหรียญทองคำ
Sunday 3rd December 2017 at 11.15 a.m. / วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 11.15 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 23 BUDDHA AMULETS & CASTING ALLOYS พระเครื่อง และ พระพุทธรูป 1379-1529 Print this section catalogue
SECTION 24 CASTING ALLOYS & ARTIFACTS พระพุทธรูป รูปหล่อ และอื่นๆ 1530-1570 Print this section catalogue
SECTION 25 SUKHOTHAI-AYUDHAYA BULLETS (pre 1800's) พดด้วงสุโขทัย - อยุธยา พ.ศ. (ก่อน 2325) 1571-1601 Print this section catalogue
SECTION 26 RATTANAKOSIN BULLETS (1782-1910) พดด้วงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2453 1602-1611 Print this section catalogue
SECTION 27 THAI ANCIENT MONEY etc. เงินไทยโบราณ 1612-1667 Print this section catalogue
SECTION 28 THAI GOLD COINS หรียญกษาปณ์ทองคำ 1668-1727 Print this section catalogue

Session 5: ARTS - ANTIQUES - WATCHES - รูปภาพ - ศิลปะวัตถุ - นาฬิกา
Sunday 3rd December 2017 at 1.30 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 29 THAI ARTS & PAINTINGS ศิลปะไทย และภาพวาด 1728-1784 Print this section catalogue
SECTION 30 ASIAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะเอเชีย และวัตถุโบราณ 1785-1869 Print this section catalogue
SECTION 31 EUROPEAN ARTS & ANTIQUES ศิลปะยุโรป และวัตถุโบราณ 1870-1897 Print this section catalogue
SECTION 32 WATCHES นาฬิกา 1898-1905 Print this section catalogue

Session 6: THAI COINS RAMA IV-VIII (1851-1946) - MEDALS & ROYAL DECORATIONS -
เหรียญกษาปณ์ไทย
รัชกาลที่ 4- 8 (พ.ศ. 2394-2489) -
เหรียญที่ระลึกและเหรียญแพร่แถบไทย
Sunday 3rd December 2017 at 2.45 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 14.45 น.
 

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 33 COIN: RAMA IV - VIII (1851-1946) เหรียญกษาปณ์ .4-ร.8 (พ.ศ.2394-2489) 1906-2001 Print this section catalogue
SECTION 34 MEDALS: RAMA IV - VIII (1851-1946) เหรียญที่ระลึก ร.4 -ร.8 (พ.ศ.2394-2489) 2002-2028 Print this section catalogue
SECTION 35 MEDALS: KING BHUMIBOL (1946-present) เหรียญที่ระลึก ร.๙ (พ.ศ.2490-ปัจจุบัน) 2029-2215 Print this section catalogue

Session 7: THAI COINS RAMA IX (1946-PRESENT) - เหรียญกษาปณ์ไทย รัชกาลที่ 9 (พ.ศ. 2489-ปัจจุบัน)
Sunday 3rd December 2017 at 4.30 p.m. / วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น.

  Category กลุ่ม Lot No  
SECTION 36 COINS: KING BHUMIBOL (1946-present) เหรียญกษาปณ์ .9 (พ.ศ.2489-ปัจจุบัน) 2216-2456 Print this section catalogue
SECTION 37 COINS MIXED LOTS รายการเหรียณรวม 2457-2541 Print this section catalogue

"Collectibles Market Place" @ Narai Hotel.
30th November - 3rd December 2017 @ Ayudhaya Room:

over 20 leading dealers both from local and foreign with huge stocks will be ready for retail and wholesale.

Hotel Booking
Please contact Narai Hotel
222 Silom Road Bangkok Thailand
Tel: (66-2) 2370100
Fax: (66-2) 2370142
www.naraihotel.com

More detail from the Organizer:
EUR-SEREE COLLECTING CO., LTD.
1256/8 NAKORNCHAISRI ROAD,  DUSIT,  BANGKOK 10300

บจก. เอื้อเสรีคอลเลคติ้ง
1256/8 ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
Tel: +66 2 243-1789, Fax: +66 2 243-4764 or +66 2 669-2043
e-mail:
auction@eurseree.com
line ID LINE ID: eurseree wechat IWATCHES font face= WeChat ID: eurseree


Bidding agents:
We will not take any responsible for the actions of the agents taken on behalf of the postal bidders or absentee bidders.  It is highly recommended that terms and conditions of each agent have to be agreed, before any services may proceed.

1. Mr. GRASSI  FIORENZO
Member committee of The Philatelic Association of Thailand
P.O.BOX  8  Lak Si
Bangkok  10210
THAILAND

Tel: +66 2 533-9210    
Fax: +66 2 997-7031
Mobile: +66 1 909-1496
E-mail: grassitg@loxinfo.co.th

Languages: Italian, France, German, Thai

2. Mr. HORST OSPER
Expert adviser to Michel catalogue
135/9 Moo 10 Soi Watboonsumphan,
Phantip Village 2,
Nongprue, Banglamung,
Chonburi 20260
THAILAND

Tel: +66 38 410106
Fax: +66 38 410106
Mobile: +66 6 140-0976

Languages:  German, English, Thai