รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 50 from total of 2548     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 50    meaning Starting: THB 30000   Approx: € 750  Download Blank POST-BID
"Photograph - Lot of 42 photographs of Baron Studios relating to Cambodia's and Thai's way of life, culture, Khon dance, cremation ceremony, Khmer Sanctuary, etc. Mostly B&W. Size varying from 6x6 cm. - 40x25 cm. Various not in rectangular shape. One minor fault. Very interest. Inspection suggested. F.(42)"
รูปถ่าย - กลุ่มรูปถ่าย 42 ใบของ Baron Studios ของเขมรและไทยเกี่ยวกับ วิถีชีวิต ประเพณี โขน งานศพ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขมร เป็นต้น ส่วนใหญ่เป็นภาพขาวดำ ขนาดตั้งแต่ 6x6 ซม. - 40x25 ซม. มีหลายภาพที่ไม่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีตำหนิหนึ่งใบ น่าสนใจ ควรตรวจสอบ F.(42)

Auction Result for LOT NO:50:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 50 from total of 2548    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price