รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 122 from total of 2548     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 122    meaning Thai postmarks Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
1892 Cover sent from Bangkok to Germany affixed with Rama Second Issue 4Atts(#15) in strip of 3 tied by BANGKOK 1 (BSR-06A) cds dated 13.4.92. On reverse bearing ASCHERSLEBEN arrival cds dated 16.5.92. Fine. F.(1)
2435 ซองจดหมายส่งจากกรุงเทพฯ ไปเยอรมัน ผนึกแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดสอง 4อัฐ(#15) เป็นแถว 3 ดวงติดกัน ประทับตรา BANGKOK 1 (BSR-06A) วันที่ 13.4.92 ด้านหลังมีตรารับ ASCHERSLEBEN วันที่ 16.5.92 สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:122:   Sold at THB 24000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 122 from total of 2548    Previous Item | Next Item



We accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price