รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 64 from total of 2548     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 64    meaning Starting: THB 50000   Approx: € 1250  Download Blank POST-BID
"Royal Command - Lot of 9 royal commands of King Rama V to King Rama bestowing promoting and Royal Decorative Orders to one military officer beginning from Mr. Jerm the cadet to be Second Lieutenant in Royal Thai Army and the last ranking is Lieutenant Colonel in the reign of King Rama VIII. The last Royal Decorative Orders he was bestowed was Knight Commander of the Most Exalted Order of the White Elephant (Third Class) Tritabhorn on 27 September 2483. Paper size mostly 25x38 cm. Aging, three folded and reinforced by scott tape. Very interesting. (9)"
พระบรมราชโองการ - กลุ่มพระบรมราชโองการจำนวน 9 ฉบับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชทานยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่นาทหารคนหนึ่ง ตั้งแต่เป็นนักเรียนนายร้อย เจิม เป็นนายร้อยตรี และตำแหน่งสุดท้ายนายพันโท พระกำแหงฤทธิรงค์มนรัชสมัยรัชกาลที่ 8 นายทหารท่านนี้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 3 ชื่อตริตาภรณ์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2483 กระดาษส่วนใหญ่ขนาด 25x38 ซม. เก่าเก็บ มีรอยพับ 3 รอยปิดสก๊อตเทปไว้ น่าสนใจ (9)

Auction Result for LOT NO:64:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 64 from total of 2548    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price