รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 125 from total of 2548     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 125    meaning Thai postmarks Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"1893 Cover sent from Bangkok to Switzerland. Single franking 2nd issue, 12 atts(#17). Tied by BANGKOK 2 cds.(#BSR-06A), dated 18-Oct-1893. Received by BERN cds. F(1)"
2436 ซองจดหมาย ส่งจาก กรุงเทพ ไป สวิสเซอร์แลนด์ ผนึกแสตมป์ชุดที่สอง 12 อัฐ (#17) ดวงเดียว ประทับตราไปรษณีย์ BANGKOK 2 (#BSR-06A) วันที่ 18-ตค-2436 ตรารับ BERN สภาพดี F(1)

Auction Result for LOT NO:125:   Sold at THB 3000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 125 from total of 2548    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price