รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 104 from total of 2548     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 104    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"1883-1913 Group of postal cards, 6 pcs. Consist of unused = 3 pcs., CTO = 1 pc and postally used = 2 pc. Inspection recommended (6)"
2426-2456 กลุ่มไปรษณียบัตร 6 ใบ ประกอบด้วย ยังไม่ใช้ = 3 ใบ CTO = 1 ใบ และใช้จริง = 2 ใบ กรุณาตรวจสอบ (6)

Auction Result for LOT NO:104:   Sold at THB 2000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 104 from total of 2548    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price