รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 95 from total of 2548     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 95    meaning meaning Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
"Revenue - Lot of mixed unmounted mint revenue issues in full sheet of 100 included “Entertainment Duty 4th Issue” 1b. (#FE-1305) printed by Thomas De la rue; “Public Welfare Issue” 5st. Thai numeral (#FD-0004) error with misplaced vertical perforation to the left, etc. Also included 3 on piece included “Court Fee 9th Issue” 40b.(FC-6105) affixed 42 each on both side of paper 7.5”x11.5”, etc. Fine. Low starting price. Inspection suggested. F.(1 lot) "
อากรแสตมป์ - กลุ่มอากรแสตมป์ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ เต็มแผ่น 100 ดวง ประกอบด้วย “อากรมหรสพ ชุดที่ 4” 1บ. (#FE-1305) พิมพ์โดย; “ส.ป.ส.” 5สต. เลขไทย (#FD-0004) ตลกปรุรูแนวตั้งเคลื่อนไปทางซ้าย และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีอากรแสตมป์ใช้และติดบนกระดาษอีก 3 แผ่น เช่น “ช้างสามเศียร ชุดที่ 9” 40บ.(FC-6105) ผนึกบนกระดาษขนาด 7.5”x11.5” ด้านละ 42 ดวง เป็นต้น สภาพดี ราคาเริ่มต่ำ ควรตรวจสอบ F.(1 lot)

Auction Result for LOT NO:95:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 95 from total of 2548    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price