รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Found 2548 items, showing 151 to 200.    Previous 50 Matches   Next 50 Matches

more details

LOT NO: 151    meaning Thai postmarks
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
1897 Cover sent from Bangkok to England affixed Second Issue 12 atts (#17) tied by BANGKOK 2 cds (BSR-06A) dated 23.10.97 and LONDON E C NO 25 arrival cds on reverse. Fine. F.(1)
2440 ซองจดหมายส่งจากกรุงเทพฯ ไปอังกฤษผนึกแสตมป์ชุดสอง 12 อัฐ (#17) ประทับตรากรงเทพฯ 2 (BSR-06A) วันที่ 23.10.97 และตรารับ LONDON E C NO 25 อยู่ด้านหลัง สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:151:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 152    meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
1897 Picture Postcard “King Chulalongkorn” sent from Hamburg to Hanerau Germany affixed with German postage stamp tied by HAMBURG cds dated 7.9.97 and HANERAU arrival cds of same date. Very fine. VF.(1)
2440 - ไปรษณียบัตรภาพ “พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “ส่งจาก Hamburg ไป Hanerau ประเทศเยอรมัน ผนึกแสตมป์เยอรมัน ประทับตรา HAMBURG วันที่ 7.9.97 และตรารับ HANERAU วันที่วันเดียวกัน สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:152:   Sold at THB 5800

more details

LOT NO: 153    meaning meaning
Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
"1897 Provisional Issue 3Atts on 12Atts (#59) in block of 9 (3x3). Unused. No gum. Nice multiple. F.(9)CV=3,600THB. "
"2440 ชุดชั่วคราว 3อัฐ บน 12อัฐ (#59) บล็อค 9 (3x3) ยังไม่ใช้ ไม่มีกาว [ลีอกสวยมาก F.(9)CV=3,600THB. "

Auction Result for LOT NO:153:   unsold

more details

LOT NO: 154    meaning meaning meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"1899 “Provisional Issue” 1Att on 12Atts (Hobby #68) in block of 4 lower left corner with margin, the value at corner position J1 error with small “๑” (#68h). Mounted mint. Fine. Rare. F.(4)CV=2,000THB. "
"2442 “ชุดชั่วคราว” 1อัฐ บน 12อัฐ (Hobby #68) บล็อคสี่ ติดมุมล่างซ้ายและชานกระดาษ ดวงที่มุมตำแหน่ง J1 ตลก “๑” ตัวเล็ก (#68h) ยังไม่ใช้ ติดฮินท์ สภาพดี หายาก F.(4)CV=2,000THB. "

Auction Result for LOT NO:154:   Sold at THB 2400

more details

LOT NO: 155    meaning meaning
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
"1899 “Provisional Issue” 4Atts on 24Atts (#63) included 4 single, a pair, and 2xblock of 4. Included minor errors. Mounted mint. Fine. F.(13)"
2442 “ชุดชั่วคราว” 4อัฐ บน 24อัฐ (#63) ประกอบด้วย ดวงเดียว 4 ดวง หนึ่งคู่ และบล็อคสี่สองบล็อค มีตัวตลก สภาพดี ยังไม่ใช้ ติดฮินท์ สภาพดี F.(13)

Auction Result for LOT NO:155:   Sold at THB 6000

more details

LOT NO: 156    meaning
Starting: THB 150000   Approx: € 3750  Download Blank POST-BID
"1899 “Rejected Die” 1a.-10a. (#85-9) very fine mounted mint complete set of 5, very fresh full original gum in excellent condition, one of the key set for the period. VF(5) CV=200,000THB."
"2442 ชุดพระพักเพี้ยน 1 - 10อัฐ(#85-9) ยังไม่ใช้ครบชุด 5 ดวง มีฮินท์ สภาพนอก สีสวยสด กาวเดิม หายากมากในสภาพนี้ เป็นชุดหลักชุดหนึ่งของการสะสมแสตมป์รัชกาลที่ 5 VF(5) CV=200,000THB."

Auction Result for LOT NO:156:   Sold at THB 185000

more details

LOT NO: 157    meaning
Starting: THB 35000   Approx: € 875  Download Blank POST-BID
"1899 “Rejected Die” 1a.-10a. (#85-9) very fine used set of 5, low value 1a. thin on reverse, very fresh, VF.(5) CV=75,000THB."
"2442 ชุดพระพักเพี้ยน 1a.-10a. (#85-9) ใช้แล้วครบชุด 5ดวง 1อัฐหลังบาง นอกนั้นสภาพนอก สีสด VF(5) CV=75,000THB. "

Auction Result for LOT NO:157:   unsold

more details

LOT NO: 158    meaning
Starting: THB 9000   Approx: € 225  Download Blank POST-BID
"1899 “Third Issue” 1Att-64Atts (#69-84) complete set of 16 values. Very fresh mounted mint. VF.(16)CV=18,000THB."
"2442 “ชุดสาม” 1อัฐ-64อัฐ (#69-84) ครบชุด 16 ดวง ยังไม่ใช้ มีทั้งติดฮินท์และไม่ติดฮินท์ สภาพนอก สีสด VF.(16) CV=18,000THB."

Auction Result for LOT NO:158:   unsold

more details

LOT NO: 159    meaning Thai postmarks
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
1899 Picture postcard sent from Bangkok to Allemagne (Germany) affixed Provisional issue 3 atts on 12 atts (#59) tied by BANGKOK 2 cds (BSR-06A) dated 7.4.99 and BAUTZEN arrival cds dated 8.5.99. Fine. F.(1)
2442 ไปรษณียบัตรภาพส่งจากกรุงเทพฯ ไปอิตาลีผนึกแสตมป์ชุดชั่วคราว 3 อัฐ บน 12 อัฐ (#59) ประทับตรากรุงเทพฯ 2 (BSR-06A) วันที่ 7.4.99 และตรารับ BAUTZEN วันที่ 8.5.99 สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:159:   unsold

more details

LOT NO: 160    meaning Thai postmarks
Starting: THB 1500   Approx: € 37  Download Blank POST-BID
1899 Postal card King Rama V First Issue 1Att(#PC-0001) locally used in Bangkok tied by BANGKOK (BSR-05E) cds dated 3/8/99. On obverse bearing BANGKOK 2 (BSR-06B) arrival cds of same date. Very fine. VF.(1)
2442 ไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 5 ชุดแรก ราคา 1อัฐ(#PC-0001)ส่งภายในกรุงเทพฯ ประทับตรา BANGKOK (BSR-05E) วันที่ 3/8/99 ด้านหน้ามีตรารับ BANGKOK 2 (BSR-06B) วันที่วันเดียวกัน สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:160:   unsold

more details

LOT NO: 161    meaning Thai postmarks
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"1899 PPC sent from Bangkok to Germany. Picture of clock tower near Wat Poh. Single franking Provisional issue 3 atts on 12 atts. (#59). Preprinted “ EMPRIMER “ for purpose to sending as printed matters. Tied by BANGKOK 2 (#BSR-06A), dated 24-Nov-1899. Received by DRESDEN cds. Many scratchs on card. (1)"
2442 ไปรษณียบัตรรูปภาพ ส่งจาก กรุงเทพ ไป เยอรมัน ภาพหอนาฬิกา วัดพระเชตุพน ผนึกแสตมป์ชุดชั่วคราว 3 อัฐ บน 12 อัฐ (#59) มีข้อความ EMPRIMER ( Printed Matters) เป็นอัตราสิ่งตีพิมพ์ ประทับตราไปรษณีย์ BANGKOK 2 (#BSR-06A) วันที่ 24-พย-2442 ตรารับ DRESDEN ไปรษณียบัตรมีลอยถลอกหลายแห่ง (1)

Auction Result for LOT NO:161:   Sold at THB 2000

more details

LOT NO: 162    meaning meaning meaning
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"1899 Provisional issue 1a.on 12a. Type II (#66, 66a), very fine used block of 4, lower right value with error “1” inverted, rare multiple. VF.(4) CV=8,450THB."
"2442 แสตมป์ชุดชั่วคราวแก้ราคา 1อัฐบน12อัฐ แบบ 2 (#66, 66a) ใช้แล้ว บล็อก 4 ดวงล่างขวา ตลกเลข “1” หัวกลับ สวยมาก VF(4) CV=8,450THB."

Auction Result for LOT NO:162:   Sold at THB 3000

more details

LOT NO: 163    meaning meaning meaning
Starting: THB 100000   Approx: € 2500  Download Blank POST-BID
"1899 Provisional issue 2 atts on 64 atts, type II (#58, 58var). Mounted mint in block of four. Lower left value of unlisted variety “๒” very closed to “อ”, even brown gum. Extremely rare multiple. F.(4) CV=144,000 THB+++"
"2442 ชุดชั่วคราว 2 อัฐ บน 64 อัฐ แบบที่ 2 (#58, 58var) ยังไม่ใช้ บล็อกสี่ ดวงล่างซ้ายเป้นตลกที่ไม่เคยถูกบันทึก “๒” ชิดกับ “อ”มาก สภาพดี กาวเดิม มีฮิ้น กาวสีน้ำตาล หายากมาก F.(4) CV= 144,000 THB+++"

Auction Result for LOT NO:163:   Sold at THB 100000

more details

LOT NO: 164    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 300  Download Blank POST-BID
"1899 Provisional Issue surcharge large 10 on 24atts #64, fresh mounted mint, rare, CV=20,000THB. VF(1)"
"2442 ชุดชั่วคราวแก้ราคา 10 บน 24อัฐ(10 ใหญ่) #64 ยังไม่ใช้ มีฮินท์ สวยมาก VF. CV=20,000THB.(1)"

Auction Result for LOT NO:164:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 165    meaning meaning
Starting: THB 35000   Approx: € 875  Download Blank POST-BID
"1899 Provisional surcharged on 2nd issue, 10 atts on 24 atts (#64f), unused, horizontal pair. Variety, “Atts” Roman, original gum, very fresh, hinged, rare in this condition. VF.(2) CV=50,000 THB (surcharged by typeset at Rajathiptai Printing)"
"2442 รุ่นชั่วคราว ตัวแก้บนชุดที่ 2 ราคา 10 อัฐ บน 24 อัฐ “สิบใหญ่” (#64f) ยังไม่ใช้ สองดวงคู่ตามแนวนอน ตลก Variety ตัวแก้ “Atts” เป็นโรมัน สภาพนอก สีสด มีฮินท์ สวยมากๆ หายากมากในสภาพนี้ VF.(2) CV=50,000 THB (พิมพ์แก้โดยแท่นพิมพ์ ที่โรงพิมพ์ราชาธิปไตย)"

Auction Result for LOT NO:165:   Sold at THB 35000

more details

LOT NO: 166    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"1899 Rejected Die 2Atts (#86) mounted mint. Fine but stained. Inspection suggested. F.(1)CV=10,000THB."
"2442 ชุดพระพักตร์เพี้ยน 2อัฐ (#86) ยังไม่ใช้ ติดฮินท์ สภาพดีแต่เป็นสนิม ควรตรวจสอบ F.(1)CV=10,000THB."

Auction Result for LOT NO:166:   unsold

more details

LOT NO: 167    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 300  Download Blank POST-BID
"1899 Third Issue 1a.-64a. (#69-84) mounted mint complete set of 16 values, very fresh mounted mint. CV=18,000THB. VF(16)"
"2442 ชุดสาม ๑ - ๖๔อัฐ(#69-84) ยังไม่ใช้ครบชุด ๑๖ดวง มีฮินท์ สภาพนอก สีสด CV=18,000THB. VF(16)"

Auction Result for LOT NO:167:   unsold

more details

LOT NO: 168    meaning meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
1899-1904 Third Issue: a study of Third Issue in depth details about 2 lines and 3 lines under the collar included cancellations on this issue. Nicely arranged on 2 exhibit pages total 81 stamps involved. All stamps in good condition. F(81)
2442-2447 ชุดสาม: การศึกษาแสตมป์ชุดสามอย่างละเอียดเกี่ยวกับเส้น 2 เส้นและ 3 เส้นใต้ปลอกคอและตราประทับที่ฆ่าแสตมป์ชุดนี้ จัดอย่างดีบนกระดาษประกวด 2 แผ่น แสตมป์ทั้งหมด 81 ดวง แสตมป์ทั้งหมดสภาพดี F(81)

Auction Result for LOT NO:168:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 169    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1900 - Incoming Picture postcard of “Bridge and Port of Frans” from France to Chantaburi without postage stamps tied by VILLEFRANCHE RHONE double ring cds dated 3 SEPT 00 and SAIGON - CENTRAL COCHINCHINE double ring arrival cds dated 2 OCT 00. Also “T”-in-inverted-triangle handstamp in black. Fine. F.(1)
2443 - ไปรษณียบัตรภาพขาเข้า ภาพ “Bridge and Port of Frans” ส่งจากฝรั่งเศสไปจันทบุรี ไม่ได้ผนึกแสตมป์ ประทับตราวงกลมคู่ VILLEFRANCHE RHONE วันที่ 3 SEPT 00 และตรารับวงกลมคู่ SAIGON - CENTRAL COCHINCHINE วันที่ 2 OCT 00 มีตราปรับ “T” ในสามเหลี่ยมหัวกลับ ใช้หมึกสีดำ สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:169:   unsold

more details

LOT NO: 170    meaning Thai postmarks
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
1900 Picture postcard sent from Bangkok to Italy affixed Provisional issue 3 atts on 12 atts (#59) tied by BANGKOK 2 cds (BSR-06A) dated 4.3.00 and a trace of arrival cds. Fine. F.(1)
2443 ไปรษณียบัตรภาพส่งจากกรุงเทพฯ ไปอิตาลีผนึกแสตมป์ชุดชั่วคราว 3 อัฐ บน 12 อัฐ (#59) ประทับตรากรุงเทพฯ 2 (BSR-06A) วันที่ 4.3.00 และมีรอยตรารับ สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:170:   unsold

more details

LOT NO: 171    meaning Thai postmarks
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
1900 Picture postcard sent from Bangkok to Italy affixed Provisional issue 3 atts on 12 atts (#59) tied by BANGKOK 2 cds (BSR-06A) dated 4.3.00 and SIROLO arrival cds dated 4 APR 1900. Fine. F.(1)
2443 ไปรษณียบัตรภาพส่งจากกรุงเทพฯ ไปอิตาลีผนึกแสตมป์ชุดชั่วคราว 3 อัฐ บน 12 อัฐ (#59) ประทับตรากรุงเทพฯ 2 (BSR-06A) วันที่ 4.3.00 และ ตรารับ SIROLO วันที่ 4 เมษายน 2443 สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:171:   unsold

more details

LOT NO: 172    meaning Thai postmarks
Starting: THB 6000   Approx: € 150  Download Blank POST-BID
1901 Rama V Letter card 4Atts (#LC-0001) uprated by Third Issue 8Atts (#73) sent from Bangkok to Germany tied by BANGKOK 2 (BSR-06A) cds dated 24.4.01 and KRUNGTHEP 1 (BSR-02A) with control number “๑” transit cds of same date. Very fine. VF.(1)
2444 ไปรษณีย์บรรณ์ รัชกาลที่ 5 ราคา 4อัฐ (#LC-0001) ติดแสตมป์ชุดสาม 8อัฐ (#73) ส่งจากกรุงเทพฯ ไปเยอรมัน ประทับตรา BANGKOK 2 (BSR-06A) วันที่ 24.4.01 และตราผ่าน กรุงเทพฯ 1 (BSR-02A) เลขกำกับตรา “๑” วันที่วันเดียวกัน สภาพดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:172:   unsold

more details

LOT NO: 173    meaning Thai postmarks
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1902 Cover sent from Bangkok to Belgium mixed franking with one each of Third Issue 2Atts(#70) and 1895 Provisional Issue 10Atts on 24Atts(#50) totalling 12Atts for overseas letter rated tied by BANGKOK 2 (BDR-02) cds dated 20.10.1902. On reverse bearing ANVERS arrival cds. Rough opening but still fine. F.(1)
2445 ซองจดหมายส่งจากกรุงเทพฯ ไปเบลเยี่ยม ติดแสตมป์ชุดสาม 2อัฐ(#70) และ ชุดชั่วคราว ปี 2438 10อัฐ บน 24อัฐ(#50) อย่างละดวง รวม 12อัฐสำหรับอัตราค่าส่งจดหมายไปต่างประเทศ ประทับตรา BANGKOK 2 (BDR-02) วันที่ 20.10.1902 ด้านหลังมีตรารับ ANVERS ซองถูกเปิดไม่ดีแต่สภาพยังดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:173:   unsold

more details

LOT NO: 174    meaning Thai postmarks
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"1902 Front of Letter Card Rama V 4Atts(#LC-0001) sent from Makaeng to Nakhon Pranom tied by MAKAENG (PSR-03C) cds dated 10.7.02. On obverse bearing NAKHON PRANOM (PSR-02A) cds dated 22.4.2, the digit “2” on second row standing for R.S. 122, corresponding to 22 July 1902. 100% clear strike. Rare. F.(1) "
"2445 ด้านหน้าของไปรษณียบรรณรัชกาลที่ 5 ราคา 4อัฐ(#LC-0001) ส่งจากหมากแข้งไปนครพนม ประทับตรา MAKAENG (PSR-03C) วันที่ 10.7.02 ด้านหน้ามีตรารับนครพนม (PSR-02A) วันที่ 22.4.2, เลข “2” ในแถวล่างแทนปี ร.ศ. 122 ตรงกับวันที่ 22 กรกฎาคม 1902 ตราชัด 100% หายาก F.(1) "

Auction Result for LOT NO:174:   Sold at THB 5400

more details

LOT NO: 175    meaning Thai postmarks
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
1902 Postal card King Rama V Second Issue 4atts (PC-0003) sent from Bangkok to Germany tied by KRUNTHEP 5 (BDR-01A) cds dated 2-6-121 corresponding to 2 September 1902. On obverse bearing AACHEN arrival cds dated 31.10.02. 100% clear strike. Aging but still very fine. VF.(1)
2445 ไปรษณียบัตรรัชกาลที่ 5 ชุดที่สอง 4อัฐ (PC-0003) ส่งจากกรุงเทพฯ ไปเยอรมัน ประทับตรา “กรุงเทพฯ 5” (BDR-01A) วันที่ 2-6-121 ตรงกับวันที่ 2 กันยายน 2445 ด้านหน้ามีตรารับ AACHEN วันที่ 31.10.02 ตราชัด 100% เหลืองเพราะเก่าเก็บแต่สภาพยังดีมาก VF.(1)

Auction Result for LOT NO:175:   unsold

more details

LOT NO: 176    meaning
Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"1903 - Postal card Rama V 1-1/2Atts on 1Att (#PC-0009) locally used in Bangkok tied by BANGKOK 2 (BDR-01A) cds dated 16.1.22 corresponding to 16 April 1903, BANGKOK 1 (BDR-01A) transit cds and arrival cds dated 18.1.22 corresponding to 18 April 1903. 100% clear strike. Fine. F.(1)"
"2446 - ไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 5 1-1/2อัฐ บน 1อัฐ (#PC-0009) ใช้ภายในกรุงเทพฯ ประทับตรากรุงเทพฯ 2 (BDR-01A) วันที่ 16.1.22 ตรงกับวันที่ 16 เมษายน 2446, ตราผ่านและตรารับกรุงเทพฯ 1 (BDR-01A) วันที่ 18.1.22 ตรงกับวันที่ 18 เมษายน 2446 ตราชัด 100% สภาพดี F.(1)"

Auction Result for LOT NO:176:   unsold

more details

LOT NO: 177    meaning Thai postmarks
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"1903 Letter card sent from Bangkok to India. Letter card, 2nd issue, 2 atts (PC-0001). Additional franking Rama V-3rd issue, 2 atts x 2 values to made rate of 6 atts. 12 atts was postal rate for letter card to UPU country. Tied by BANGKOK 2 cds.(#BDR-02), dated 9-Sep-1903. Transit by TUTICORIN cds. Received by BOMBAY cds. Taxe, “ T “ triangle chop and “FOREIGN POSTAGE DUE” chop. Both chops were scrated out. Fully message. Interesting. F(1)"
2446 ไปรษณียบรรณ ส่งจา กรุงเทพ ไป อินเดีย ไปรษณียบรรณ ชุดที่ 2 ราคา 2 อัฐ (LC-0001) ผนึกแสตมป์เพิ่ม แสตมป์ชุดที่ 3 ราคา 2 อัฐ (#70) x 2 ดวง รวมเป็นอัตรา 6 อัฐ 12 อัฐ เป็นอัตราค่าส่งไปรษณียบรรณไปประเทศสมาชิก UPU ประทับตราไปรษณีย์ BANGKOK 2 (#BDR-02) วันที่ 9-กย-2446 ตราผ่าน TUTICORIN ตรารับ BOMBAY ประทับตราปรับ T ในกรอบสี่เหลี่ยม และ ตราประทับมือ FORIGN POSTAGE DUE ทั้งสองตราถูกขีดฆ่าออก มีข้อความครบ น่าสนใจ สภาพดี F(1)

Auction Result for LOT NO:177:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 178    meaning Thai postmarks
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"1903 Picture postcard “sailing boat” sent from Korat to Java affixed with Rama V Third issue 4Atts(#72) tied by KORAT (PSR-03C) cds dated 16.1.03. On obverse bearing KRUNGTHEP 1 (BDR-01A) cds dated 18.10.21 corresponding to 18.1.03, SINGAPORE transit cds dated JA 24, 1903, N-J AGENT SINGAPORE transit cds dated 24.1.1903 and WELTEVREDEN arrival cds dated 27.1.1903. Fine. F.(1) "
"2446 ไปรษณียบัตรภาพ “เรือใบ” ส่งจากโคราชไปชวา ผนึกแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดที่สาม 4อัฐ(#72) ประทับตรา KORAT (PSR-03C) วันที่ 16.1.03 ด้านหน้ามีตราผ่านกรุงเทพฯ1 (BDR-01A) วันที่ 18.10.21 ตรงกับวันที่18.1.03, ตราผ่าน SINGAPORE วันที่ JA 24, 1903, ตราผ่าน N-J AGENT SINGAPORE วันที่ 24.1.1903 และตรารับ WELTEVREDEN วันที่ 27.1.1903 สภาพดี F.(1) "

Auction Result for LOT NO:178:   unsold

more details

LOT NO: 179    meaning meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
"1904 - “Third Issue” 14Atts (#83) in block of 25 (5x5). Unmounted mint. Fine. Exhibit piece. Large multiple rare. F.(25)CV=15,000THB."
"2447 - “ชุดที่สาม” 14อัฐ (#83) เป็นบล็อค 25 (5x5) ยังไม่ใช้ ไม่ติดฮินท์ สภาพดี เหมาะสำหรับการประกวด บล็อตใหญ่หายาก F.(25)CV=15,000THB."

Auction Result for LOT NO:179:   unsold

more details

LOT NO: 180    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
1904 Picture postcard “Japanese Woman”sent from Bangkok to Glasgow affixed with King Rama V Third Issue 2Atts (#79) and 3Atts (#80) making rate to 5Atts for overseas postcard rate tied by SINGAPORE double ring cds dated 12 Oct 1904. Very fine. Very interesting. F.(1)
2447 ไปรษณียบัตรภาพ”สุภาพสตรีชาวญี่ปุ่น” ส่งจากกรุงเทพฯ ไป Glasgow ผนึกแสตมป์รัชกาลที่ 5 ชุดที่ 3 2อัฐ (#79) และ 3อัฐ (#80) รวม 5 อัฐสำหรับอัตราค่าส่งไปรษณียบัตรไปต่างประเทศ ประทับตรา SINGAPORE วงกลมสองชั้น วันที่ 12 ตุลาคม 2447 สภาพดี น่าสนใจ F.(1)

Auction Result for LOT NO:180:   unsold

more details

LOT NO: 181    meaning Thai postmarks
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"1904 Postal card Rama V First issue 1-1/2Atts on 1Att(#PC-0009) sent from Bangkok to Sawankaloke, tied by KRUNGTHEP 2 (BDR-01A) cds dated 11.12.22 corresponding to 11 March 1904. On obverse bearing KRUNGTHEP 1 (BDR-01A) transit cds of same date and SAWANKALOKE (PSR-02A) arrival cds dated 11.1.23 corresponding to 11 April 1904. On reverse bearing PICHAI (PDR-03B) transit cds dated 6.1.123. Fine. F.(1)"
2447 ไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 5 ชุดแรก 1-1/2อัฐ บน 1อัฐ(#PC-0009) ส่งจากกรุงเทพฯ ไปสวรรคโลก ประทับตรากรุงเทพฯ 2 (BDR-01A) วันที่ 11.12.22 ตรงกับวันที่ 11 มีนาคม 2447 ด้านหน้ามีตราผ่านกรุงเทพฯ 1 (BDR-01A) วันที่วันเดียวกัน และตรารับสวรรคโลก (PSR-02A) วันที่ 11.1.23 ตรงกับวันที่ 11 เมษายน 2447 ด้านหลังมีตราผ่านพิไชย (PDR-03B) วันที่ 6.1.123 สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:181:   unsold

more details

LOT NO: 182    meaning
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"1905 - “Wat Jang” 1Att-1b. (#94-107) complete set of 14 values mounted mint. F-VF.(14) CV=7,250THB."
"2448 - “ชุดวัดแจ้ง” 1อัฐ-1บ. (#94-107) ครบชุด 14 ดวงยังไม่ใช้ มีทั้งติดฮินท์และไม่ติดฮินท์ สภาพดี F-VF.(14) CV=7,250THB."

Auction Result for LOT NO:182:   unsold

more details

LOT NO: 183    meaning Thai postmarks
Starting: THB 3800   Approx: € 95  Download Blank POST-BID
"1905 - Picture postcard “Royal Palace” sent from Bangkok to Alexandria/Egypt affixed with Third Issue 1Att(#78) and 4Atts(#72) totaling 5Atts for overseas postcard rate, tied by BANGKOK 2 (BDR-02) cds dated 10.2.1905. On obverse bearing SINGAPORE transit cds dated FE 14 1905, SUEZ transit cds dated 5.3.05 and ALEXANDRIA arrival cds dated 6 II 05. Unusual destination. Minor fault butr still fine. Inspection suggested. Rare. F.(1) "
"2448 - ไปรษณียบัตรภาพ “พระบรมมหาราชวัง” ส่งจากกรุงเทพฯ ไปAlexandria/อียิปต์ ผนึกแสตมป์ชุดสาม 1อัฐ(#78) และ 4อัฐ(#72) รวม 5อัฐ สำหรับอัตราค่าส่งไปรษณียบัตรไปต่างประเทศ ประทับตรา BANGKOK 2 (BDR-02) วันที่ 10.2.1905 ด้านหน้ามีตราผ่าน SINGAPORE วันที่ FE 14 1905, ตราผ่าน SUEZ วันที่ 5.3.05 และตรารับ ALEXANDRIA วันที่ 6 II 05. เมืองปลายทางที่ไม่ปรกติ มีตำหนิเล็กน้อยแต่สภาพยังดี ควารตรวจสอบ หายาก F.(1) "

Auction Result for LOT NO:183:   unsold

more details

LOT NO: 184    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"1905 Fourth Issue “Wat Jang” (#94-107) mounted mint sets 14 values, very fresh, CV=7,250THB. VF(14)"
"2448 ชุดสี่ “วัดแจ้ง” #94-107 ครบชุดยังไม่ใช้ กาวขาว สีสด สภาพนอก สวยมาก CV=7,250THB. VF(14) "

Auction Result for LOT NO:184:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 185    meaning Thai postmarks
Starting: THB 7000   Approx: € 175  Download Blank POST-BID
"1905 Letter card King Rama V 2Atts (#LC-0001) sent from Bangkok to Bremen/Germany uprated by Third Issue 2Atts(#79) and 12Atts(#75)x2 making rate to 28Atts for overseas registration letter card, tied by BANGKOK 2 (BDR-02) cds dated 21.2.1905. And bearing BREMEN arrival cds dated 22.3.05. On obverse bearing handwritten “REGISTERED” without registration number. Fine. F.(1) "
2448 ไปรษณียบรรณรัชกาลที่ 5 ราคา 2อัฐ (#LC-0001) ส่งจากกรุงเทพฯ ไป Bremen/เยอรมัน ผนึกแสตมป์ชุดสามราคา 2อัฐ (#79) และ 12อัฐ(#75)x2 รวมทั้งสิ้น 28อํฐ สำหรับค่าส่งลงทะเบียนไปต่างประเทศ ประทับตรา BANGKOK 2 (BDR-02) วันที่ 21.2.1905 มีตรารับ BREMEN วันที่ 22.3.05. ด้านหน้ามีลายมือเชียนคำว่า “REGISTERED” แต่ไม่มีหมายเลขลงทะเบียน สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:185:   unsold

more details

LOT NO: 186    meaning Thai postmarks
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"1905 Picture postcard of Wat Cheng by J. Antonio sent from Bangkok to Australia franking with Provisional Issue 1Att on 14Atts (#92)x5 tied by KRUNGTHEP 5 (BDR-01A) cds dated 26-2-24 corresponding to 26 May 1095. On obverse bearing SINGAPORE transist cds dated JU 1, 1905. Lightly aging. Fine but with minor fault. F.(1)"
"2448 ไปรษณียบัตรภาพ “วัดแจ้ง” โดย J. Antonio ส่งจากกรุงเทพฯ ไปออสเตรเลีย ผนึกแสตมป์ชุดชั่วคราว 1อัฐ บน 14อัฐ (#92) จำนวน 5 ดวง ประทับตรากรุงเทพฯ 5 (BDR-01A) วันที่ 26-2-24 ตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2448 ด้านหน้ามีตราผ่าน SINGAPORE วันที่ JU 1, 1905 เหลืองเนื่องจากเก่าเก็บ สภาพดีแต่มีตำหนิ F.(1)"

Auction Result for LOT NO:186:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 187    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"1906- 64 Lot of 11 postal cards Rama V - Rama VIII and 1 airmail cover. Postal cards included 1906 1-1/2ATts on 1Att (#PC-0009) sent from Pitsanulok to Bangkok tied by PITSANULOK (PDR-01) cds dated 3.10.125 corresponding to 3.1.06, BANGKOK 2 (BDR-01A) both transit and arrival cds dated 8.10.125, etc. Airmail cover sent from Bangkok to France mixed issues franking with “80th Anniversary of P&T” 3b. (#471) and Rama IX definitive series totaling 3.85b. tied by BANGKOK G.P.O. (BDR-07A) cds dated 1.5.2507. Fine. Inspection suggested. F.(12) "
"2449-2507 กลุ่มไปรษณียบัตรจำนวน 11 ใบในรัชกาลที่ 5 - รัชกาลที่ 8 และซองส่งทาอากาศ 1 ซอง ไปรษณียบัตรประกอบด้วย 2449 1-1/2อัฐ บน 1อัฐ (#PC-0009) ส่งจากพิษณุโลกมากรุงเทพฯ ประทับตราพิษณุโลก (PDR-01) วันที่ 3.10.125 ตรงกับวันที่ 3.1.06, ตราผ่านและตรารับกรุงเทพฯ 2 (BDR-01A) วันที่ 8.10.125, เป็นต้น ซองส่งทางอากาศส่งจากกรุงเทพฯ ไปฝรั่งเศส ผนึกแสตมป์ปะปนชุดกัน “ชุด 80 ปี กรมไปรษณีย์ฯ “ 3บ. (#471) และแสตมป์พระบรมรูปรัชกาลที่ 9 รวมค่าส่ง 3.85บ. ประทับตราไปรษณีย์กลาง (BDR-07A) วันที่ 1.5.2507 สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(12) "

Auction Result for LOT NO:187:   Sold at THB 10000

more details

LOT NO: 188    meaning Thai postmarks
Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
1906 Postal card Rama V 1-1/2Atts on 1Att (#PC-0009) locally used in Bangkok uprated by Wat Jang Issue 1Att(#94) to meet new postal rate for postal card tied by BANGKOK 5 (BDR-01A) cds dated 8.3.125 corresponding to 8 June 1906. F.(1)
2449 ไปรษณียบัตรรัชกาลที่ 5 ราคา 1-1/2อัฐ 1อัฐ (#PC-0009) ใช้ภายในกรุงเทพฯ ผนึกแสตมป์ชุดวัดแจ้ง 1อัฐ(#94) เพื่อให้ถูกต้องอัตราค่าส่งใหม่ ประทับตรากรุงเทพฯ 5 (BDR-01A) วันที่ 8.3.125 ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน 2449 F.(1)

Auction Result for LOT NO:188:   Sold at THB 4000

more details

LOT NO: 189    meaning Thai postmarks
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"1906 Postal card Rama V Third Issue 4Atts (#PC-0007) sent from Ubon to Denmark uprated by Third issue 2Atts(#70) making rate of 6Atts for overseas postcard rate, tied by UBON (PSR-03C) cds dated 27.5.06. On obverse bearing BANGKOK 1 (BDR-03A) transit cds dated 12.6.06 and COPENHAGEN arrival cds dated 5.7.06. Minor fault at upper right near corner but still fine. F.(1)"
2449 ไปรษณียบัตร รัชกาลที่ 5 ชุดที่ 3 ราคา 4อัฐ (#PC-0007) ส่งจากอุบลไปเดนมาร์ค ผนึกแสตมป์ชุดที่สาม 2อัฐ(#70) รวมค่าส่ง 6อัฐ สำหรับไปรษณียบัตรไปต่างประเทศ ประทับตรา UBON (PSR-03C) วันที่ 27.5.06 ด้านหน้ามีตราผ่านกรุงเทพฯ 1 (BDR-03A) วันที่ 12.6.06 และตรารับ COPENHAGEN วันที่ 5.7.06 . Minor fault at upper right near corner ด้านบนขวาใกล้มุมมีตำหนิแต่สภาพยังดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:189:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 190    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"1906-32 Lot of 6 picture postcards used in period of 1906-32 included 3 cards sent from Bangkok to Denmark,Austria and Holland at postal rate of 5Atts, 6st. and 10st. respectively. Other three locally used in Bangkok. Fine. Inspection suggested. F.(6)"
"2452-75 กลุมไปรษณียบัตรภาพจำนวน 6 ใบ ใช้ในช่วงปี 2452-75 ประกอบด้วย 3 ใบ ส่งจากกรุงเทพฯ ไปเดนมาร์ค ออสเตรีย และฮอลแลนด์ อัตราค่าส่ง 5อัฐ, 6สต. และ 10สต. ตามลำดับ ที่เหลืออีก 3 ใบใช้ภายในกรุงเทพฯ สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(6)"

Auction Result for LOT NO:190:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 191    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"1907 - “Provisional Fiscal Issue” 10 ticals - 40 ticals (#108-10) complete set of 3 values. Used. Fine. Rare. F.(1)CV=35,000THB. "
"2450 - “ชุดฤชากร” 10 บาท - 40 บาท (#108-10) ครบชุด 3 ดวง ใช้แช้ว สภาพดี หายาก F.(1)CV=35,000THB. "

Auction Result for LOT NO:191:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 192    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"1907 - “Provisional Fiscal Issue” 10 ticals (#108). Mounted mint. Fine but upper left minor corner rounded. Rare. F.(1)CV=20,000THB. "
"2450 - “ชุดฤชากร” 10 บาท (#108) ยังไม่ใช้ ติดฮินท์ สภาพดีแต่รอยปรุมุมบนด้านซ้ายมน หายาก F.(1)CV=20,000THB. "

Auction Result for LOT NO:192:   Sold at THB 5000

more details

LOT NO: 193    meaning Thai postmarks
Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
1907 - Cover locally used in Bangkok affixed with a single value Wat Jang 4Atts (#97) tied by BANGKOK 5 (BDR-03A) cds dated 23.8.126 corresponding to 23.11.07. On reverse bearing KRUNGTHEP (BDR-01A) arrival cds of same date. Lightly tone but still fine. F.(1)
2450 - ซองส่งภายในกรุงเทพฯ ผนึกแสตมป์ชุดวัดแจ้ง 4อัฐ (#97) ดวงเดียว ประทับตรากรุงเทพฯ 5 (BDR-03A) วันที่ 23.8.126 ตรงกับวันที่ 23.11.07 ด้านหลังมีตรารับกรุเงทพฯ วันที่วันเดียวกัน เหลืองอ่อนแต่สภาพยังดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:193:   unsold

more details

LOT NO: 194    meaning
Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"1907 Cover locally used “One att stamps run short, postage paid” used during 11-16 December ; black rubber stamp in English counter-signed by Fack(in English), tied by bangkok 2 dated 13/12/07, rare, very fine. (1) "
2450 ซอง “๑ อัฐ” ใช้ระหว่าง 11-16 ธใค. รศ. ๑๒๖ ช่วงที่แสตมป์ ๑อัฐขาดตลาด; ข้อความตรายางภาษาอังกฤษสีดำ เซ็นชื่อภาษาอังกฤษ “Fack” ประทับตรา กรุงเทพฯ 1 ลงวันที่ 13/9/126 หายาก สวยมาก (1)

Auction Result for LOT NO:194:   Sold at THB 8000

more details

LOT NO: 195    meaning
Starting: THB 10000   Approx: € 250  Download Blank POST-BID
"1907 Provisional - Fiscal Issue 10ticals-40ticals (#108-10) complete set of 3. Used. Fine but with minor faults. F.(3)CV=38,000THB."
"2450 ชุดฤชากร 10บ.-40บ. (#108-10) ครบชุด 3 ดวง ใช้แล้ว สภาพดีแต่มีตำหนิ หายาก ควรตรวจสอบ F.(3)CV=38,000THB."

Auction Result for LOT NO:195:   unsold

more details

LOT NO: 196    meaning
Starting: THB 12000   Approx: € 300  Download Blank POST-BID
"1907 Provisional surcharge Fiscal Issue high value 10-40 TICAL (#108-110) used set of 3, fresh attractive set. VF(3) CV=35,000THB."
"2450 ชุดฤชากรครบชุดใช้แล้วครบชุด 3ดวง 10-40 บาท(#108-110) สีสดสวยมาก หายาก VF(3) CV=35,000THB."

Auction Result for LOT NO:196:   Sold at THB 12000

more details

LOT NO: 197    meaning
Starting: THB 30000   Approx: € 750  Download Blank POST-BID
"1907 Provisional surcharge Fiscal Issue high value 10-40 TICAL set of 3 (#108-110), overprinted “Specimen” very fine fresh mounted mint, extremely rare and key set, CV=400,000THB.(for normal) F-VF.(3) "
"2450 ชุดฤชากรครบชุดยังไม่ใช้ครบชุด 3ดวง 10-40 บาท(#108-110) มีฮินท์บาง พิมพ์ทับ “Specimen” สีสด สวยมาก หายาก CV=400,000THB.(ราคาชุดปกติ) F-VF(3)"

Auction Result for LOT NO:197:   Sold at THB 52000

more details

LOT NO: 198    meaning Thai postmarks
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
1907 Registered letter card Rama V Second Issue 12Atts(#LC-0004) sent from Bangkok to Germany uprated by mixed franking another 6Atts to make rate to 18Atts for overseas letter 9Atts and registration fee 9Atts tied by BANGKOK 2 (BDR-03A) cds dated 30.9.126 corresponding to 30.12.07. On reverse bearing MANHEIM arrival cds dated 28.1.08. On obverse bearing rubberstamp in black ink registration label BANGKOK 2 No. 13433. Fine. F.(1)
2450 ไปรษณียบรรณลงทะเบียนชุดสอง 12อัฐ(#LC-0004) ส่งจากกรุงเทพฯ ไปเยอรมัน ผนึกแสตมป์ปะปนกันอีก 6อัฐ รวมเป็น 18อัฐสำหรับจดหมายส่งไปต่างประเทศ 9อัฐและค่าลงทะเบียน 9อัฐ ประทับตรากรุงเทพฯ 2 (BDR-03A) วันที่ 30.9.126 ตรงกับวันที่ 30.12.07 ด้านหลังมีตรารับ MANHEIM วันที่ 28.1.08 ด้านหน้าประทับตรายางป้ายลงทะเบียนด้วยหมึกสีดำ BANGKOK 2 หมายเลข 13433 สภาพดี F.(1)

Auction Result for LOT NO:198:   unsold

more details

LOT NO: 199    meaning
Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"1908 - “Jubilee High Values” 1b.(#120)x3, 2b.(#121), 20b.(#125), and 40b.(#126) totaling 6 values. Mounted mint. Fine. Very low starting price. Inspection suggested. F.(6)CV=34,500THB."
"2451 - “ชุดทรงม้า” 1บ.(#120)x3, 2บ.(#121), 20บ.(#125), และ 40บ.(#126) รวม 6 ดวง ยังไม่ใช้ ติดฮินท์ สภาพดี ราคาเริ่มต้นต่ำ ควรตรวจสอบ F.(6)CV=34,500THB."

Auction Result for LOT NO:199:   Sold at THB 17000

more details

LOT NO: 200    meaning
Starting: THB 7000   Approx: € 175  Download Blank POST-BID
"1908 - “Jubilee High Values” 1b.-20b.(#120-125) totaling 56 values. Used. Fine. Some faults. Very low starting price. Inspection suggested. F.(56)CV=32,400THB."
"2451 - “ชุดทรงม้า” 1บ.-20บ.(#120-125) รวม 56 ดวง ใช้แล้ว สภาพดี มีตำหนิบางส่วน ราคาเริ่มต้นต่ำ ควรตรวจสอบ F.(56)CV=32,400THB."

Auction Result for LOT NO:200:   Sold at THB 7000
Found 2548 items, showing 151 to 200.    Previous 50 Matches   Next 50 MatchesWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price