รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 3, showing item 126 from total of 2548     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 126    meaning Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"1893-98 Lot of 3 postal cards King Rama V First Issue 1Att (PC-0001) all locally used in Bangkok and all tied by BANGKOK 2 (BSR-06A) cds. First card dated 27.9.93 and BANGKOK 2 (BSR-06B) arrival cds without date. Second card dated 12.1.93, KRUNTHEP 2 (BSR-02B) transit cds dated 12.10.11 corresponding to 12.1.93 and KRUNGTHEP 1 (BSR-02B) arrival cds of same date. And the last card dated 14.1.98, BANGKOK 2 (BSR-06B) transit cds, KRUNGTHEP 1 (BSR-02A) transit cds and BANGKOK 5 (BSR-06A) arrival cds, all postmarks have the same date. Fine. 100% clear strike. F.(3)"
2436-41 กลุ่มไปรษณ๊ยบัตรรัชกาลที่ 5 ชุดแรก 1อัฐ (PC-0001) จำนวน 3 ใบ ทั้งหมดใช้ส่งภายในกรุงเทพฯ และทั้งหมดประทับตรา BANGKOK 2 (BSR-06A) ใบแรกวันที่ 27.9.93 และตรารับ BANGKOK 2 (BSR-06B) ไม่มีวันที่ ใบที่สองวันที่ 12.1.93 ตราผ่านกรุงเทพฯ 2 (BSR-02B) วันที่ 12.10.11 ตรงกับวันที่ 12.1.93 และตรารับกรุงเทพฯ 1 (BSR-02B) วันที่วันเดียวกัน และใบสุดท้ายวันที่ 14.1.98 ตราผ่าน BANGKOK 2 (BSR-06B) ตราผ่านกรุงเทพฯ 1 (BSR-02A) และตรารับ BANGKOK 5 (BSR-06A) ตราทั้งหมดวันที่วันเดียวกัน สภาพดี ตราชัด 100% F.(3)

Auction Result for LOT NO:126:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 3, showing item 126 from total of 2548    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price