รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 5 from total of 2548     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 5    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"Book - Lot of 4 books, 1 Tourism Authority of Thailsnd's magazine Volume 49 No. 5 December 2551, 1 set of greeting cards and 1 set of 5 DVD titled “The King of Thai People” pictures taken during the exhibition on the occasion of 60th Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne. Books included “Nua Klao Chao Thai (The King of Thai People)” published on the occasion of 60th Anniversary Celebrations of His Majesty's Accession to the Throne; “29 Kings of the World” Both softbound and hardbound cover. Text in Thai with colour illustrations. Size 19x24 cm. - 26x31 cm. Inspection suggested. (1 lot) "
"หนังสือ - กลุ่มหนังสือ 4 เล่ม, วารสาร อสท ปี 49 ฉบับที่ 5 ธันวาคม 2551 จำนวน 1 ฉบับ , บัตรอวยพร 1 ชุด และ DVD 1 ชุด 5 แผ่น DVD ชื่อว่า “เหนือเกล้าชาวไทย” ภาพจากงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี หนังสือประกอบด้วย “เหนือเกล้าชาวไทย” จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี; “29 ราชันย์” มีทั้งปกอ่อนและปกแข็ง เป็นภาษาไทยมีภาพสีประกอบ ขนาด 19x24 ซม. - 26x31 ซม. ควรตรวจสอบ (1 lot) "

Auction Result for LOT NO:5:   Sold at THB 2600

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 5 from total of 2548    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price