รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 19 from total of 2548     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 19    meaning Starting: THB 2000   Approx: € 50  Download Blank POST-BID
"1945 Lot of 2 World War II Aerial Propaganda Leaflet, dropped by the Allies over Thailand. One printed in 6 languages reading “War in Europe is over Japan stands alone”. Another” printed in 8 langauges reading “Japnese surrendered”. Scarce for this excellent condition, size average 16x11cm. VF(2)"
2488 ใบปลิวโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายพันธมิตรสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทิ้งลงมาจากเครื่องบิน ใบแรกพิมพ์ 6 ภาษา อ่านได้ว่า”สงครามในยุโรปสงบแล้ว คงเหลือญี่ปุ่นสู้อยู่เดี่ยว” อีกใบหนึ่งพิมพ์ 8 ภาษา อ่านได้ว่า “ญี่ปุ่นยอมจำนน “. หายากในสภาพดีมาก ขนาดเฉลี่ย 16x11 ซม. VF(2)

Auction Result for LOT NO:19:   Sold at THB 9000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 19 from total of 2548    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price