รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 1, showing item 38 from total of 2548     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 38    meaning Starting: THB 9400   Approx: € 235  Download Blank POST-BID
"Mixed lot of book and cigarette cards. Book titled “Thai Cigarette Cards” by Serm Soontranunt published and distributed by Riverbook, 136 pages hardbound cover size 25x22 cm., text in Thai with data of cigarette cards and colour illustrations. Cigarette cards included 1. Thai Classical Dancer 1st Series 2xset of 50 released in B.E. 2458; 2. Phra Apai Manee 2nd Series (Red Letters) set of 36 released in B.E. 2460; 3. I-Nao set of 50 released in B.E. 2461; 4. Ramayana (Dual) set of 50 released in B.E. 2463; 5. Celestial Bodies set of 50 released in B.E. 2464 ; and 6. Thai Alphabet set of 50 released in 2465. All issued by British American Tobacco Co., Ltd. Fine. (1 lot) "
กลุ่มหนังสือและรูปยาซิกาเร็ท หนังสือชื่อ “รูปยาซิกาแรตไทย” โดยเสริม สุนทรานันท์ พิมพ์และจำหน่ายโดยบริษัท สำนักพิมพ์ริเวอร์ บุ๊คส์ หนา 136 หน้า ปกแข็ง ขนาด 25x22 ซม. เป็นภาษาไทยพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับรูปยาซิกาแรตพร้อมภาพประกอบสี รูปยาซิกาแรตประกอบด้วย 1. ชุดรำไทย ชุดที่ 1 2xชุดๆ ละ 50 ใบออกในปี พ.ศ. 2458; 2. ชุดพระอภัยมณี ชุดที่ 2 (อักษรแดง) ชุดละ 36 ใบออกในปี พ.ศ. 2460; 3. ชุดอิเหนา ชุดละ 50 ใบออกในปี พ.ศ. 2461; 4. ชุดรามเกียรติ์ (คู่) ชุดละ 50 ใบออกในปี พ.ศ. 2463; 5. ชุดดาวนพเคราะห์และ 12 นักษัตร ชุดละ 50 ใบออกในปี พ.ศ. 2464; และ 6. ชุดพยัญชนะไทย ชุดละ 50 ใบออกในปี พ.ศ. 2465 ทุกชุดออกโดยบริษัทยาสูบอังกฤษอะเมริกัน. สภาพดี (1 lot)

Auction Result for LOT NO:38:   Sold at THB 10000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 1, showing item 38 from total of 2548    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price