รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 80 from total of 2548     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 80    meaning Starting: THB 2800   Approx: € 70  Download Blank POST-BID
"Document - Lot of 28 documents in period of King Rama V to King Rama IX (1908-1987) included Proxy, Land Mortage, Receipt, Sale Land Contract, etc. The revenues included Court Fee stamps, Erawan, etc. The stamps affixed on every document included error in total of 170 values. Fine. Inspection suggested. F.(28)"
เอกสาร - กลุ่มเอกสาร 28 ฉบับในช่วงรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 9 (2451-2530) ประกอบด้วย หนังสือมอบฉันทะ หนังสือสัญญาจำนองกรรมสิทธิ์ที่ดิน ใบรับเงิน หนังสือสัญญาขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น เอกสารทุกใบมีตัวตลกผนึกอยู่ด้วยรวมทั้งสิ้น 170 ดวง สภาพดี ควรตรวจสอบ F.(28)

Auction Result for LOT NO:80:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 80 from total of 2548    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price