รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 61 from total of 2548     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 61    meaning Starting: THB 5000   Approx: € 125  Download Blank POST-BID
"Picture postcards: Lot of 4 picture postcards included “Inauguration of the Petchabury Railway, by H.M. King Chulaongkorn”, “View inside Wat Phrah Keo”, “A Siamese girl”, and “Elephant Hunting”. The first card used, the rest unused. Aging but still fine. Inspection suggested. F.(4) "
"ไปรษณียบัตรภาพ: กลุ่มไปรษณียบัตรภาพ 4 ภาพ ประกอบด้วย “พิธีเปิดสถานีรถไฟเพ็ชรบุรี โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเกล้าเจ้าอยู่หัว”, “ภาพภายในวัดพระแก้ว”, “สาวสยาม”, และ “ล่าช้าง” ไปรษณียบัตรภาพใบแรกใช้แล้ว ที่เหลือยังไม่ใช้ เก่าเก็บแต่สภาพยังดี ควรตรวจสอบ F.(4) "

Auction Result for LOT NO:61:   Sold at THB 5000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 61 from total of 2548    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price