รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 84 from total of 2548     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 84    meaning Starting: THB 2500   Approx: € 62  Download Blank POST-BID
"Lot of 50 documents and 50 the Siam City Bank Ltd's Deposit Receipts in total of 100 items. Documents included Land Mortage, Power of attorney, Land Selling, etc. Various issues of Revenue affixed on documents such as Court Fee, Musicians, etc. The Deposit Receipts mostly affixed with Musician 5b. Fine but minor fault. Inspection suggested. (100) "
"กลุ่มเอกสาร 50 ใบและใบฝากประจำของธนาคารนครหลวงไทย จำกัด 50 ใบ รวมทั้งสิ้น 100 ใบ เอกสารประกอบด้วย หนังสือสัญญาจำนองกรรมสิทธิ์ที่ดิน , หนังสือมอบอำนาจ, หนังสือสัญญาขายกรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น อากรที่ติดบนเอกสาร เช่นชุดฤชากร เทวดาดีดพิณ เป็นต้น ส่วนใบฝากประจำส่วนใหญ้ติดอากรชุดเทวดาดีดพิณราคา 5 บาท สภาพดีแต่มีตำหนิ ควรตรวจสอบ F.(100) "

Auction Result for LOT NO:84:   Sold at THB 2500

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 84 from total of 2548    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price