รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 65 from total of 2548     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 65    meaning Starting: THB 3000   Approx: € 75  Download Blank POST-BID
"Royal Command - Royal Command of king Rama IX promoting one Lieutenant officer to be Captain on 1 January 1961. Royal Command seal in red, countersigned by Field Marshal Sarit Thanarat, Prime Minister at the time. Paper size 25x39 cm., housed in wooden frame of 28x42 cm. Several dirty area. Inspection suggested. (1) "
พระบรมราชโองการ - พระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารยศร้อยโทเลื่อนเป็นร้อยเอก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2504 ประทับตราพระบรมราชโองการด้วยหมึกสีแดงและจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ขนาด 25x39 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 28x42 ซม. มีรอยเปื้อนหลายแห่ง ควรตรวจสอบ (1)

Auction Result for LOT NO:65:   unsold

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 65 from total of 2548    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price