รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 62 from total of 2548     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 62    meaning Starting: THB 8000   Approx: € 200  Download Blank POST-BID
"Print & Photograph - Lot of one print and one B&W photograph. Print of advertisement drawn by King Rama VI with Thai text “DO NOT FORGET SCHOOL FAIR TO SUPPORT MY SCHOOL AT SUAN CHITTRALADA DURING 7TH, 8TH, 9TH, 10TH JANUARY B.E. 2461 PLEASE SUBSIDIZE”, size 18x290 cm., housed in wooden frame size 40x50 cm. B&W photograph of Queen Indrasakdisachi in the reign of King Rama VI, size 19x29 cm., placed on white cardboard size 22c37 cm. and housed in wooden frame size 40x55 cm. Inspection suggested. (2) "
"ภาพพิมพ์และภาพถ่าย - กลุ่มภาพพิมพ์และภาพถ่ายอย่างละหนึ่งใบ ภาพพิมพ์เป็นภาพโฆษณางานเป็นภาพลายเส้นฝีพระหัตถ์ของรัชกาลที่ 6 มีข้อความภาษาไทยอ่านได้ว่า “อย่างลืมนะครับ งานออกร้านบำรุงโรงเรียนของผม ที่สวนจิตรลดา ณ วันที่ 7, ที่ 8, ที่ 9, ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2461 เชิญไปอุดหนุน” ขนาด 18x29 ซม. ใส่ในกรอบไม้ขนาด 40x50 ซม. ภาพขาวดำเป็นภาพฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา ในรัชกาลที่ 6 ขนาด 19x29 ซม. ปิดบนกระดาษแข็งสีขาวขนาด 22x37 ซม. และใส่ในกรอบไม้ขนาด 40x55 ซม. น่าสนใจ หายาก (2) "

Auction Result for LOT NO:62:   Sold at THB 8000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 62 from total of 2548    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price