รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 78 from total of 2548     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 78    meaning Starting: THB 2800   Approx: € 70  Download Blank POST-BID
Document - A Sale land Contract in Ayuthaya dated 31 August 1937 affixed with Erawan Issue 1st.-4b. totaling 10 values including 1st. in gutter pair and also affixed with King Prajadhipok 5st.(#248) postage stamp that not overprint for revenue stamp. Both stamp at lower left corner and document minor fault. Unusual. Very interesting. Rare. (1)
เอกสาร - หนังสือสัญญาขายกรรมสิทธิ์ที่ดินในอยุธยาลงวันที่ 31 สิงหาคม 2480 ผนึกอากรแสตมป์เอราวัญ ราคา 1สต.-4บ. รวม 10 ดวง ราคา 1สต. เป็น gutter pair และยังผนึกแสตมป์ชุดรัชกาลที่ 7 ราคา 5สต.(#248) ที่ไม่ได้พิมพ์แก้เป็นอากรแสตมป์หนึ่งดวง แสตมป์ที่มุมซ้ายด้านล่างและตัวเอกสารมีตำหนิ ผิดปรกติ น่าสนใจ หายาก (1)

Auction Result for LOT NO:78:   Sold at THB 2800

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 78 from total of 2548    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price