รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 2, showing item 75 from total of 2548     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 75    meaning Thai postmarks Starting: THB 4000   Approx: € 100  Download Blank POST-BID
"1940 Military Stampless Cover - Cover originated from Department of Chief of Staff sent to Permanent Secretary of Ministry of Defence. It was received on 7 June 1940 at 09.35 A.M., then opened and sealed by military red label and re-direct to Royal Thai Navy. Royal Thai navy received on same date at 15.00 P.M. then opened and sealed by blue label and re-direct to Royal Thai Army. This cover was opened 3 times and sealed by red, blue and red label respectively. Very interesting. Inspection suggested. F.(1)"
2483 ซองในราชการทหารไม่ผนึกแสตมป์ - ซองเริ่มต้นส่งจากกรมเสนาธิการทหารไปปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม ซึ่งได้รับวันที่ 7 มิถุนายน 2483 เวลา 09.35 น. มันถูกเปิดและปิดซองด้วยป้ายผนึกสีแดงส่งต่อไปยังกองทัพเรือ กองทัพเรือได้รับในวันเดียวกัน เวลา 15.00 น. มันถูกเปิดและปิดซองด้วยป้ายผนึกสีน่ำเงินอีกครั้งแล้วส่งกลับไปให้กองทัพบก ซองนี้ถูกเปิด 3 ครั้งและปิดใหม่ด้วยป้ายผนึกสีแดง สีน้ำเงิน และสีแดง ตามลำดับ น่าสนใจ ควรตรวจสอบ F.(1)

Auction Result for LOT NO:75:   Sold at THB 4000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 2, showing item 75 from total of 2548    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price