รายการที่น่าสนใจรายการสินค้าประมูลเงื่อนไขการประมูลลงทะเบียน
แผนที่บริษัทฯติดต่อบริษัทฯรายละเอียดงานประมูลถัดไปประวัติเอื้อเสรีคอลเล็คติ้งหน้าแรก
select category, page no. or key in keywords, stamp type, year, or country
i.e., wild animal 2002 Thailand    help

Remarks: 1€ approx = 40.00THB
(all lots conducted in Thai Baht, THB)
   เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล
Page 15, showing item 719 from total of 2548     Previous Item | Next Item

back to listing


LOT NO: 719    meaning Banknote Signatures Starting: THB 500000   Approx: € 12500  Download Blank POST-BID
"Opening Serial Number 1; Series I, uniface banknote 10 Ticals #P10a signed signed 1(key signature), NUMBER ONE note of this denomination #B1 00001, dated 1st April 1902, Siamese date in R.S., upper right corner rounded, obv. and rev. graffiti. UNIQUE, HISTORICAL NUMBER ONE NOTE AND A PRICELESS ITEM. TRUELY A MASTER PIECE. VF.(1) PMG graded very fine 25 "
หมายเลข 1 รุ่นที่ 1 “ธนบัตรหน้าเดียว” ชนิดราคา 10 บาท ลายเซ็น ลายเซ็น รัชนีฯ - มหิศรฯ(ลายเซ็นแรก) หมวดแรก หมายเลขใบแรก #B1 00001 ลงวันที่ 1 ม.ค. ร.ศ.121 สภาพขอบหยาบ มีรอยปากกาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เป็นธนบัตรฉบับประวัตศาสตร์ที่ประเมินมูลค่าได้ยากมาก เพชรน้ำหนึ่งของวงการธนบัตรไทย VF.(1)

Auction Result for LOT NO:719:   Sold at THB 800000

เงื่อนไขการประมูล ลงทะเบียน แบบฟอร์มประมูลทางแฟกซ์ พิมพ์รายการสินค้าประมูล

Page 15, showing item 719 from total of 2548    Previous Item | Next ItemWe accept without charges only on the day of auction 2nd & 3rd December 2017; otherwise 2% surcharge. Purchaser's premium of 10.70% will be added to the Hammer's price